• Deutsch
  • English
  • Română
 
  Acasă
  Despre noi
  Competențe
  Publicații
   » Newsletter (MO)
   » Economic Monitor
   » Documente de politici
   » Note de politici
   » Note tehnice
   » Policy Studies
  Evenimente
  Media
  Parteneri
  Contacte

Note de politici

20162015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010

2 0 1 9

PB/05/2019
Is there a need to support grape farmers in Moldova and what are possible policy interventions?

PB/04/2019
Estimation of the impact of a 10% increase of Moldovan tariff rate quotas for EU products

PB/03/2019
EU tariff rate quotas and anti-circumvention trigger volumes for Moldovan products: Setting priorities for possible increases

PB/02/2019
Consolidarea birourilor istoriilor de credit în vederea reducerii fenomenului de supra-îndatorare a gospodăriilor casnice

PB/01/2019
Reglementarea sectorului de micro-finanțare în Republica Moldova

2 0 1 8

PB/05/2018
Household over-indebtedness with micro-financial institutions in Moldova: Results based on a questionnaire

PB/04/2018
Creșterea transparenței împrumuturilor de consum. Rolul dobânzii anuale efective – Sumarul rezultatelor

PB/03/2018
EU tariff rate quotas and anti-circumvention trigger volumes: what products should be prioritised?

PB/02/2018
Moldova’s export developments in 2017

PB/01/2018
Moldova and the Eurasian Economic Union. Status quo and two alternatives
Not available for download

2 0 1 7

PB/08/2017
Creșterea veniturilor fiscale – În ce măsură a contribuit îmbunătățirea conformării fiscale? – Sumarul rezultatelor –

PB/07/2017
Impactul economic al investițiilor străine directe în Moldova – Sumarul rezultatelor

PB/06/2017
Evaluarea impactului participării Moldovei în Acordul OMC extins privind Tehnologiile Informației (ITA)

PB/05/2017
Monitorizarea sectorului bancar în Moldova

PB/04/2017
How to absorb excess liquidity in the banking sector? – Summary of results 

PB/03/2017
Importurile Republicii Moldova și impactul ZLSAC

PB/02/2017
Introducerea abordării bazate pe clustere în Republica Moldova. Plan de Acțiuni

PB/01/2017
Exporturile Republicii Moldova și impactul ZLSAC

2 0 1 6

PB/09/2016
“Impactul majorării cotei reduse a TVA pentru anumite produse agricole și alimentare”   
Descărcați »

PB/08/2016
“Utilizarea limitată a plăților fără numerar în Moldova: diagnoză și opțiuni de politici”   
Descărcați »

PB/07/2016
“Evaluarea potențialului abordării bazate pe clustere pentru a atrage proiecte investiționale din partea industriei furnizorilor de piese auto în Moldova”   
Descărcați »

PB/06/2016
“Moldova’s export potential for processed agricultural products to the EU”   
Descărcați »

PB/05/2016
“Efectul de pârghie al clusterelor pentru dezvoltarea industrială din Moldova. Condiții preliminare, potențialul și pașii cheie pentru introducerea unei abordări orientate pe clustere”   
Descărcați »

PB/04/2016
“Fiscal impact of changes in the personal income taxation in Moldova”   
Descărcați »

PB/03/2016
“Potențialul exportului Moldovei în domeniul produselor agricole în UE”   
Descărcați »

PB/02/2016
“Asigurarea securității sociale pentru persoanele în vârstă
– O evaluare a măsurilor de asigurare socială și asistență existente”   
Descărcați »

PB/01/2016
“Moldova’s export developments in 2015”
Descărcați »

2 0 1 5

PB/11/2015
“Sistemul de pensii din sectorul public din Moldova – O evaluare”
Descărcați » 

PB/10/2015
“Comitetul Național de Stabilitate Financiară. De ce și în ce mod trebuie să fie reformat”
Descărcați » 

PB/09/2015
“Creșterea productivității promovării investițiilor în Moldova – Experiența internațională și idei pentru integrarea proiectelor de parteneriat public-privat (PPP)”
Descărcați » 

PB/08/2015
“Concepția sistemului modern de evidență a muncii salariaților “
Descărcați » 

PB/07/2015
“Creșterea eficienței energetice prin intermediul investițiilor în Centralele Electrice cu Termoficare (CET)
– Rezumat al concluziilor -“
Descărcați » 

PB/06/2015
“Modernizarea sistemului de evidență a activității de muncă a salariaților”
Descărcați » 

PB/05/2015
“Permanent emigration from Moldova: Estimate and Implications for Diaspora Policy”
Descărcați » 

PB/04/2015
“Schimbarea direcției exportului Moldovei spre UE – Analiza datelor privind export din anul 2014 -“
Descărcați »   

PB/03/2015
“Mecanismul de transmisie în Republica Moldova. Cauzele deficienței și recomandările pentru consolidarea lui
– Rezumat al concluziilor -“
Descărcați » 

PB/02/2015
“Devalorizarea leului moldovenesc, dar nu o supraapreciere”
Descărcați »

PB/01/2015
“Is the Output Gap a Useful Indicator for Monetary Policy in Moldova?”
Descărcați »

2 0 1 4

PB/12/2014
“Facilităţi acordate de patron: cele mai bune practici internaţionale şi lecţii pentru Moldova”
Descărcați »

PB/11/2014
“Costul sancțiunilor comerciale impuse de Rusia”
Descărcați »

PB/10/2014
“Exporturile Moldovei în Rusia: Abordare sectorială”
Descărcați »

PB/09/2014
“Măsuri de reducere a angajării informale în Moldova: un sumar al rezultatelor”
Descărcați »

PB/08/2014
“Exportul fructelor din Moldova: Măsuri pentru reducerea impactului unei potențiale interziceri a importului în Rusia”
Descărcați »

PB/07/2014
“Moldova între Est şi Vest Perspective pentru liber schimb cu ambele părţi”
Descărcați »

PB/06/2014
“Efectele macroeconomice a unor eventuale șocuri ale remitențelor din Rusia în Moldova: Sumar al Rezultatelor”
Descărcați »

PB/05/2014
“Exportul de fructe al Moldovei: Poate UE să înlocuiască piața rusească?”
Descărcați »

PB/04/2014
“Schiță pentru un Parc de Tehnologii a Informației în Moldova”
Descărcați »

PB/03/2014
“Reforma sistemului de pensii din Republica Moldova – Sumarul propunerilor -“
Descărcați »

PB/02/2014
“Impactul economic al unei potențiale modificări a regimului comercial al Rusiei vis-à-vis Moldova”
Descărcați »

PB/01/2014
“Șocurile comerciale și potențiale remedii: Experiența georgiană și lecțiile învățate”
Descărcați »

2 0 1 3

PB/01/2013
“Impactul economic al crizei din zona Euro asupra Moldovei”
Descărcați »

2 0 1 2

PB/03/2012
“Eurozone crisis and its impact on Moldova” (în limba engleză)
Descărcați »

PB/02/2012
“The inflation targeting regime 2013-2017: Analysis and Recommendations” (în limba engleză)
Descărcați »

PB/01/2012
“Pachetul Energetic III şi Reforma Pieței Electricității”
Descărcați »

2 0 1 1

PB/09/2011
“Situația creditelor de carbon ale Moldovei după anul 2012”
Descărcați »

PB/08/2011
“Comments on the Draft Law on Small and Medium Enterprises as of October 2011” (în limba engleză)
Descărcați »

PB/07/2011
“Propuneri privind reforma documentației primare în Moldova”
Descărcați »

PB/06/2011
“Propuneri privind Reforma Standardelor de Contabilitate Pentru Micro EntităŃi din Moldova – Prezentarea Proiectului Complet şi Discutarea Aspectelor Conexe”
Descărcați »

PB/05/2011
“Monitorizarea sectorului IMM în Germania”
Descărcați »

PB/04/2011
“Documentație primară în Germania”
Descărcați »

PB/03/2011
“Comentarii pe marginea Proiectului Legii Întreprinderilor Mici și Mijlocii la situația din Martie 2011”
Descărcați »

PB/02/2011
“EU Energy Strategy and its Implications for Moldova” (în limba engleză)
Descărcați »

PB/01/2011
“Economic cost of cheap Russian gas. Analysis and Policy Recommendations” (în limba engleză)
Descărcați »

2 0 1 0

PB/06/2010
“The influence of creditors’ protection on credit markets” (în limba engleză)
Descărcați »

PB/05/2010
“Perspectives for SME Finance in Moldova” (în limba engleză)
Descărcați »

PB/04/2010
“Finanțarea IMM-urilor în Moldova Analiză și recomandări de politici”
Descărcați »

PB/03/2010
“Sprijin pentru IMM-uri – Provocările strategice pentru politicile viitoare”
Descărcați »

PB/02/2010
“The Moldovan Leu: Recent developments and assessment of the equilibrium exchange rate”
No Download

PB/01/2010
“Business Incubators – A Chance to Develop Small Enterprises?” (în limba engleză)
Descărcați » 
 
  Imprint & Privacy Statement