• Deutsch
  • English
  • Română
 
  Acasă
  Despre noi
  Competențe
  Publicații
   » Newsletter (MO)
   » Economic Monitor
   » Documente de politici
   » Note de politici
   » Note tehnice
   » Policy Studies
  Evenimente
  Media
  Parteneri
  Contacte

Documente de politici

2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010

2 0 1 8

PP/01/2018 
Creșterea transparenței împrumuturilor de consum. Rolul dobânzii anuale efective.

2 0 1 7

PP/04/2017 
Creșterea recentă a veniturilor fiscale – în ce măsură a contribuit îmbunătățirea conformării? 

PP/03/2017 
Potentials and Key Features of Pilot-Cluster Structures in the Automotive Supply and TAFL (Textile, Apparel, Footwear and Leather Goods) Industry in Moldova

PP/02/2017 
Evaluarea impactului participării Moldovei în Acordul extins al OMC privind Tehnologiile Informației (ITA)

PP/01/2017 
How to absorb excess liquidity in the banking sector?

2 0 1 6

PP/05/2016
“Evaluarea potențialului abordării bazate pe clustere pentru a atrage proiecte de investiții din industria furnizorilor de piese auto în Moldova”
Descărcați » 

PP/04/2016
“Evaluarea impactului sporirii cotei reduse a Taxei pe Valoarea Adăugată (TVA) în Moldova pentru anumite produse agricole și alimentare”
Descărcați » 

PP/03/2016
“Efectul de pârghie al clusterelor pentru dezvoltarea industrială din Moldova. Condiții preliminare, potențialul și pașii cheie pentru introducerea unei abordări orientate pe clustere”   
Descărcați »

PP/02/2016
“Utilizarea limitată a plăților fără numerar în Moldova: diagnoză și opțiuni de politici”
Descărcați » 
 

PP/01/2016
“Comitetul Național de Stabilitate Financiară. De ce și în ce mod trebuie să fie reformat”
Descărcați »

2 0 1 5

PP/04/2015
“Fiscal Policy: Challenges in 2016”
Descărcați »

PP/03/2015
“Concepția privind modernizarea sistemului de evidență a muncii salariaților din Moldova”
Descărcați »

PP/02/2015
“Creșterea eficienței energetice prin intermediul investițiilor în Centralele Electrice cu Termoficare (CET)”
 Descărcați »

PP/01/2015
“Mecanismul de transmisie în Republica Moldova. Cauzele deficienței și recomandările pentru consolidarea lui”
Descărcați »

2 0 1 4

PP/05/2014
“Depăşirea barierelor în calea investiţiilor”
Descărcați »

PP/04/2014
“Măsuri de reducere a angajării informale în Moldova”
Descărcați »

PP/03/2014
“Remitențele din Rusia: Implicațiile economice ale unor potențiale șocuri negative”
Descărcați »

PP/02/2014
“Schiță pentru un Parc de Tehnologii a Informației în Moldova”
Descărcați »

PP/01/2014
“Propunere pentru reformarea sistemului de pensii”
Descărcați »

2 0 1 3

PP/04/2013
“Realizarea potențialului sectorului tehnologiei informației din Republica Moldova”
Descărcați »

PP/03/2013
“Politica comercială a Republicii Moldova: Strategia, ZLSAC și Uniunea Vamală”
Descărcați »

PP/02/2013
“Profesiile Liberale în Republica Moldova– un potenŃial economic neglijat”
Descărcați »

PP/01/2013
“Sustenabilitatea conturilor curente din Moldova: Implicațiile politicilor”
Descărcați »

2 0 1 2

PP/03/2012
“ZLSAC dintre Republica Moldova si UE – Evaluarea riscurilor”
Descărcați »

PP/02/2012
“Atragerea ISD în Moldova: Fapte, potențial si recomandări”
Descărcați »

PP/01/2012
“Comercializarea certificatelor deemisii în calitate de catalizator alîmbunătățirii eficienței energetice: Opțiunile si potențialul Moldovei”
Descărcați »

2 0 1 1

PP/03/2011
“Creșterea creditului în Moldova: analiza empirica și recomandari de politici”
Descărcați »

PP/02/2011
“Opţiuni pentru un Acord de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător între Republica Moldova şi UE”
Descărcați »

PP/01/2011
“Propuneri pentru reducerea poverii administrative a reglementărilor fiscale în Moldova”
Descărcați »

2 0 1 0

PP/02/2010
“Cadrul regulatoriu a ÎMM în Moldova: Recomandari din Perspective Economice”
Descărcați »

PP/01/2010
“Sectorul electroenergetic în Moldova: Evaluarea optiunilor strategice”
Descărcați » 
 
  Imprint & Privacy Statement