• Deutsch
  • English
  • Română
 
  Acasă
  Evenimente

Prezentarea la cel de-al doilea forum East Berlin

„Țările Partneriatului Estic între Est și Vest: perspectivele și provocările”

Circa 300 de reprezentanți de afaceri și politicieni din 20 de țări s-au întrunit la cel de-al doilea forum East Berlin, ce s-a desfășurat cu tematica „Oportunitățile pentru zonele economice de la Lisabona la Vladivostok”.

În discursul său de deschidere, Ministrul federal de externe, Steinmeier, a menționat că spațiul economic comun dintre Lisabona și Vladivostok continuă să fie „destinația corectă”, însă care a dispărut din vizor în ultimele săptămâni.

Dr. Ricardo Giucci de la Berlin Economics a contribuit la discuție cu prezentarea analizei cu tema „Țările Parteneriatului Estic între Est și Vest: perspective și provocări”. Nu sunt doar două, ci chiar trei grupuri de țări între Lisabona și Vladivostok, a spus Giucci: Uniunea Europeană, ce întrunește primul bloc comercial, Uniunea Vamală dintre Rusia, Belarus, Kazahstan, sau al doilea bloc comercial. În acest spațiu mai sunt și țări ce nu aparțin la niciun bloc comercial. În special, asta ține de cele 5 țări din Parteneriatul Estic (PE): Ucraina, Moldova, Georgia, Armenia și Azerbaidjan, pentru care comerțul liber cu aceste două blocuri comerciale ar fi cea mai bună opțiune economică.

Giucci a remarcat că din punct de vedere tehnic, comerțul liber atât cu estul cât și cu vestul nu este contradictoriu, ci fezabil. „Un stat poate semna atâtea Acorduri de Liber Schimb (ALS) câte dorește. ALZ-urile nu vor rezulta în probleme juridice”. În ceea ce ține de Ucraina, din punct de vedere tehnic, discuțiile despre decizia de „una sau alta” este pur și simplu greșită. Cu toate acestea, o combinație de membru al unei uniuni vamale cu ALS-uri bilateral este imposibilă din motive juridice.

De asemenea, în prezent există ALS-uri între țările PE și Uniunea Vamală. Iar în cazul Ucrainei, Moldovei și Georgiei, Acorduri de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ALSAC) cu Uniunea Europeană se preconizează a fi semnate în 2014. Astfel, ALS-urile paralele sunt posibile pe termen scurt. Pe termen mediu, trebuie să aibă loc implementarea efectivă a acordurilor. O provocare în plus, deși importantă, pentru țările PE va fi să includă teme cum ar fi energia, serviciile și protecția drepturilor de proprietate intelectuală cu ALS cu Uniunea Vamală.

Poziția lui Giucci cu privire la un acord de liber schimb între Uniunea Europeană și Uniunea Vamală a stârnit mare interes.
Uniunea Europeană are un interes vădit cu privire la un ALS cu Vladivostok, datorită structurilor comerciale dintre cele două blocuri. În contrast cu aceasta, țările din UV exportă în mare parte comodități, pentru care nu este necesar un ALS.

Un Acord de Liber Schimb UE-UV poate fi realizat doar pe termen lung, a explicat Giucci. „Un motiv formal pentru aceasta este, în primul rând, faptul că Kazahstan și Belarus nu sunt membri ai OMC. Astfel, pentru implementarea regulilor OMC sunt necesare și altele”. Însă, tariful mediu de 9,4% rămâne crucial, pentru că este foarte protecționist în comparație cu tariful mediu de 2,7% în UE. Un ALS necesită o anulare totală a tarifelor, astfel nu este realistic pe termen scurt.

În acest context, Giucci a pledat în favoarea unei politici economice și comerciale în Uniunea Vamală orientate pe viitor, pentru a spori modernizarea structurilor economice curente. Un dialog cu experții din ambele blocuri comerciale ar putea contribui la aceasta și ar putea analiza în continuare argumentele în favoarea unui ALS.

Prim-vicepremierul rus Shuvalov și Ministrul ucrainean pentru Dezvoltare Economică și Comerț Pavlo Sheremeta a exprimat un interes sporit pentru această analiză. Tonul evenimentului a fost unul de „stabilitate și viitorul milioanelor de oameni” pe întreg continentul european și facilitarea prin intermediul acordurilor comerciale.

Evenimentul a fost realizat în comun de către Comitetul pentru Relații Economice Est Europene și UniCredit.

Eastern Partnership countries between East and West: Perspectives and challenges

Free trade with “East and West”: It can be done after all!


 

Picture Copyright: schnittstelle berlin


 
 
  Imprint & Privacy Statement