• Deutsch
  • English
  • Română
 
  Acasă
  Despre noi
  Competențe
  Publicații
  Evenimente
  Media
  Parteneri
  Contacte

Obiectivele noastre

Începând cu 2010, Echipa Economică Germană în Moldova (“GET Moldova”) susține Guvernul Republicii Moldova în domeniul stabilizării dezvoltării economice și modelării proceselor necesare pentru reformele economice. În cadrul unui dialog continuu cu decidenții politici de rang înalt, identificăm problemele economice curente și prezentăm recomandări ulterioare bazate pe o analiză independentă.

Ca parte a activităților sale de consultanță, GET Moldova cooperează cu instituții de cercetare economică proeminente din Moldova și menține legături strânse cu organizațiile internaționale și părțile interesate din cadrul societății civile.

GET Moldova de asemenea folosește expertiza și cunoștințele vaste în domeniul situației economice din Moldova pentru a susține organizațiile germane în domeniul politicilor, administrației publice și afacerilor.


 
Newsletter 36/2016
“Moldovan politics – internal migration”
PDF-Download »
 
Newsletter 35/2016
“Export potential for agricultural products to the EU”
Descărcați »
 
Newsletter 34/2016
“Need for more fairness in the pension system”
Descărcați »
 
 
 


Publicații »

PB/03/2016
“Potențialul exportului Moldovei în domeniul produselor
agricole în UE”
Descărcați »

PB/06/2016
“Moldova’s export potential for processed agricultural products to the EU”
Descărcați »
 
PP/03/2016
“Efectul de pârghie al clusterelor pentru
dezvoltarea industrială din Moldova. Condiții preliminare, potențialul și pașii cheie pentru
introducerea unei abordări orientate pe clustere”
 

Evenimente »

14.06.2016
Information session on government consultancy in BMWi on June 14th
Legătură »


Flyer

German Economic Team Moldova

Descărcați » 
 
 
Impressum